Verwijspraktijk

Tandheelkundig Centrum Molenvliet is een verwijspraktijk, dat wil zeggen dat binnen dit centrum tandheelkundige zorg wordt aangeboden waar ook cliënten van andere praktijken gebruik van kunnen maken op verwijzing van hun eigen tandarts. Het gaat hier dan met name om implantologie en endodontologie.