Endodontologie

Een wortelkanaalbehandeling wordt meestal uitgevoerd door uw tandarts, maar in gecompliceerde gevallen is een verwijzing naar de tandarts-endodontoloog noodzakelijk. dr. Suzette van der Waal is tandarts-endodontoloog en maakt deel uit van ons tandheelkundig behandelteam. Er worden door haar ook patiënten op verwijzing van externe tandartsen behandeld. 

Het woord endodontologie is afgeleid van de Griekse woorden: endo (binnen) dens (tand) logos (kennis).

Binnenin een tand of kies bevindt zich zacht weefsel wat bestaat uit bindweefsel, bloedvaten en zenuwweefsel. Dit weefsel wordt pulpa genoemd en het bevindt zich in het zogenaamde wortelkanaalstelsel (1). Wanneer een gebitselement wordt aangetast door tandbederf of door een ongeval, kan de pulpa in contact komen met bacteriën of beschadigd raken. Bacteriën veroorzaken altijd een ontstekingsreactie van het pulpaweefsel (2). Een enkele keer leidt dat tot pijnklachten, maar meestal resulteert een ontsteking in het afsterven van de pulpa. Wanneer de pulpa is afgestorven, hebben bacteriën vrij toegang tot het wortelkanaalstelsel. Uiteindelijk kan deze infectie, een ontsteking in het kaakbot tot gevolg hebben, een wortelpuntontsteking (3).

Van gezonde kies naar wortelpuntontsteking:
Plaatje 1, 2 en 3

 

Plaatje 1

Plaatje 2

Plaatje 3

Plaatje 1: schema gezonde tand.
Plaatje 2: schema tandbederf en ontstoken pulpa.
Plaatje 3: schema van afgestorven pulpa met geïnfecteerd wortelkanaalstelsel en wortelpuntontsteking in het kaakbot.

Een wortelkanaalbehandeling (4) heeft twee hoofddoelen: het desinfecteren van het wortelkanaalstelsel en het afsluiten van het wortelkanaalstelsel om een nieuwe infectie te voorkomen.

De wortelkanaalbehandeling:

Plaatje 4

Plaatje 4: schema van wortelkanaalbehandeling, de kies wordt geopend, het wortelkanaalstelsel wordt toegankelijk gemaakt om te desinfecteren en de kies is afgesloten met een kanaalvulling en restauratie.

Een tandarts algemeen practicus kan uitstekend een wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Het komt echter voor, dat er sprake is van een complexe situatie (bijvoorbeeld een afwijkende vorm van het wortelkanaalstelsel (5) of een eerder uitgevoerde wortelkanaalbehandeling (6) waardoor de ‘eigen’ tandarts niet bij de haard van de infectie kan komen of de wortel goed kan afsluiten. Dan kan uw tandarts verwijzen naar een tandarts-endodontoloog.

Werk voor de endodontoloog:

Plaatje 5

Plaatje 6

Plaatje 5: getrokken kiezen met een complex wortelkanaalstelsel.

Plaatje 6: een eerder uitgevoerde wortelkanaalbehandeling met een wortelpuntontsteking en een wortelpuntonsteking onder een brug (kroon).

Een tandarts-endodontoloog heeft na de studie tandheelkunde, een 3-jarige universitaire opleiding in de endodontologie afgerond én is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE).

Wanneer een wortelkanaalbehandeling erg complex is, wanneer er onbegrepen pijnklachten zijn of wanneer uw eigen tandarts vraagt om speciaal advies, wordt u bij TCM verwezen naar Suzette van der Waal, tandarts-endodontoloog.

“De eerste afspraak is een consultafspraak. Tijdens het consult bespreken we de reden van de verwijzing, uw klachten en uw wensen. Ik verricht een uitgebreid onderzoek: in de mond en met behulp van röntgenfoto’s. Tot slot, licht ik u in over de bevindingen, de diagnose en noem ik de mogelijke oplossingen. Op basis van deze gegevens beslist u of en hoe de tand of kies wordt behandeld. Ik adviseer u daarbij en ik overleg, indien nodig, met uw eigen tandarts.”

Pas wanneer dit consult heeft plaatsgevonden, zal een eventuele behandeling plaatsvinden. Behandeling vindt plaats tijdens een volgende zitting.

Voor meer informatie over het werk van de tandarts-endodontoloog, kunt u terecht op de website van de NVvE. www.nvve.com

 

banner-over-one