Kwaliteit

Wij als Tandheelkundig Centrum Molenvliet (TCM) staan voor hoge kwaliteit van ons werk.

Om deze kwaliteit te kunnen realiseren hechten wij veel waarde aan het op de voet volgen van de laatste ontwikkelingen in de tandheelkundige zorg en de bijscholing van onze medewerkers.

Tandheelkundig Centrum Molenvliet (TCM) is een praktijk waar diverse tandheelkundige specialismen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vindt er voortdurend intensief overleg plaats tussen specialisten, tandartsen en assistenten, zodat onze patiënten optimaal en adequaat geholpen worden.

TCM is ISO 9001 gecertificeerd, wat betekend dat we aan alle hoge kwaliteitseisen voldoen.

De tandartsen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister tandartsen (KRT) en het BIG-register. Ook zijn de tandartsen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Onze tandarts-implantoloog is erkend door de NVOI en onze tandarts-endodontoloog is erkend door de NVvE.

foto krt