Kwaliteit in de praktijk

Wij als Tandheelkundig Centrum Molenvliet (TCM) staan voor hoge kwaliteit van ons werk, zodat onze patiënten optimaal geholpen worden.

​Bijscholen en overleg

Om die kwaliteit te realiseren volgen we de laatste ontwikkelingen in de tandheelkundige zorg op de voet. Daarnaast zorgen we voor continue bijscholing van onze medewerkers.

In onze praktijk zijn diverse tandheelkundige specialismen vertegenwoordigd. Daarnaast is er altijd overleg tussen specialisten, tandartsen en assistenten.

Kwaliteitsgarantie tandheelkunde

TCM is ISO 9001 gecertificeerd. Dat betekent dat we aan alle hoge kwaliteitseisen voldoen.

De tandartsen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister tandartsen (KRT) en het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Ook zijn de tandartsen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Onze tandarts-implantoloog is erkend door de NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie) en onze tandarts-endodontoloog is erkend door de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontologie).

foto krt