Klachten

Bent u tevreden? Vertel het een ander. Heeft u een klacht, vertel het ons!

Wij proberen onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Wanneer u een klacht heeft, dan is dat voor ons waardevolle informatie. Blijf hier dan ook niet mee lopen, maar vertel dit bij voorkeur persoonlijk aan uw tandarts.

Mocht u het moeilijk vinden om een klacht direct aan uw tandarts te melden dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze praktijkmanager Judith Lagerwerf (j.lagerwerf@tcamolenvliet.nl). We zullen ons uiterste best doen om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).