Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Deze (EU) wet brengt nieuwe verplichtingen met zich mee en vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om deze regels goed te implementeren.

In ons privacybeleid kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacybeleid opgenomen welke rechten u heeft. Indien u aanvullende informatie wenst over de implementatie van de AVG binnen onze praktijk dan kunt u contact opnemen met Judith Lagerwerf via j.lagerwerf@tcamolenvliet.nl. U kunt hier onze privacyverklaring downloaden.