Implantologie

Als u meerdere of zelfs al uw tanden en kiezen mist en weer ongehinderd wilt kunnen praten, lachen en eten wat u lekker vindt, dan zijn implantaten mogelijk de oplossing voor u.

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. Deze permanente vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als nieuw stevig fundament voor een kroon, brug of kunstgebit. De meeste implantaten zien eruit als een schroefje en zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan hecht.

Kan het ook bij mij?
Bij iedere volwassene kan in principe een implantaat worden geplaatst. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar te weinig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het verder van belang dat het tandvlees hieromheen gezond is. Als dit niet zo is, dan moet daar eerst iets aan worden gedaan. Inspectie van uw mond en analyse van bij u te maken foto’s zullen duidelijk maken of implantaten bij u kunnen worden toegepast.

Hoe groot is de kans van slagen?
Zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct aansluitend aan het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeit en moet worden verwijderd. De kans hierop wordt groter als u rookt.

Wat mag ik verwachten?
Het uiteindelijke resultaat oogt en voelt zo natuurlijk dat u haast zou vergeten dat u ooit een tand of kies verloor! Maar… ook met implantaten blijven een goede dagelijkse mondhygiëne en een regelmatig bezoek aan uw tandarts belangrijk. Net als voor uw eigen tanden en kiezen. Niet meer en niet minder!

Meer weten…

Vraag uw tandarts om nadere informatie en een gedegen advies over implantaten. Hij/ zij zal u zo nodig verwijzen naar onze implantoloog. Kijk voor meer informatie op www.nvoi.nl

foto_implantologie

Tandheelkundig Centrum Molenvliet is een verwijspraktijk

Verwijspraktijk
implantologie & endodontologie

Tandheelkundig Centrum Molenvliet is een verwijspraktijk, dat wil zeggen dat binnen dit centrum
tandheelkundige zorg wordt aangeboden waar ook cliënten van andere praktijken gebruik van kunnen maken
op verwijzing van hun eigen tandarts. Het gaat hier dan met name om implantologie en endodontologie.
lst-img-over-ons