header-logo
BOTMAN

Evelien Stubbe

Mijn naam is Evelien Stubbe en in 2011 ben ik afgestudeerd als tandarts aan de Rijks Universiteit van Groningen. Mijn werk geeft mij enorm veel energie en ik hoop met mijn Twentse nuchterheid het Alphense publiek van zo goed mogelijke tandheelkunde te bedienen.

Met ons fijne team van tandartsen en specialisten kijken we vanuit alle hoeken binnen de tandheelkunde naar de patiënt. Zo nodig stellen we samen een behandelplan op. Ik kijk graag samen met collega’s, maar ook met de patiënt naar een passend zorg- en behandelplan voor lange termijn. Behandelplannen kunnen we faseren, hierin denk ik graag mee. We bepalen een zorgrichting en een zorgdoel. Wat is er mogelijk en wat best er bij deze patiënt? Onmisbaar is daarin de rol van de mondhygiëniste, dan wel preventie assistente. Zonder een gezond parodontium (het steunweefsel van uw tanden en kiezen), zijn we nergens.

Mijn interesses binnen de tandheelkunde zijn breed. De laatste jaren heb ik met name cursussen gevolgd binnen de reconstructie en esthetische tandheelkunde. Zo gaat er aandacht uit naar het vroeg herkennen van slijtage, maar zijn ook uitgebreide casussen om tanden weer op te bouwen een mooie uitdaging. Met ons team zijn we benaderbaar, naar elkaar en naar de patiënt. We hebben een open houding, zijn leergierig en proberen ons continue te verbeteren. Een gezonde mond en vrolijke dag, maken doorgaans mijn dag!

BIG-nummer: 19915111302

Ook deel uit maken van ons team?