BOTMAN

Arnoud Vermeer

Eind 1989 ben ik in Groningen afgestudeerd als tandarts.

Vanaf 1990 heb ik 18 maanden als dienstplichtig tandarts bij de Koninklijke Marine gewerkt, een ervaring die ik niet heb willen missen. Vervolgens heb ik een jaar in diverse praktijken waargenomen en uiteindelijk 7 jaar met een collega een praktijk gehad in Den Haag.

Sinds 1999 ben ik werkzaam bij de huidige praktijk en sinds 2000 mede-eigenaar.

Vanaf toen heb ik me verdiept in de orthodontie, eerst via cursussen in Duitsland en sinds 2003 zit ik in een studiegroep met een zestal tandartsen en een orthodontist. In de loop van de jaren ben ik de orthodontie steeds leuker gaan vinden. Het geeft mij bovendien een breder inzicht in het vak.

De algemene tandheelkunde doe ik overigens ook met veel plezier.

Doordat we een enthousiast en hecht team hebben en er tussen de bedrijven door veel overleg plaatsvindt, is het mogelijk om een breed gebied van de tandheelkunde op niveau aan te kunnen bieden aan onze patiënten.

De diversiteit aan wensen en financiële middelen dwingt je om de tandheelkunde van eenvoudig tot complex te realiseren.

Gelukkig zijn we op de Molenvliet in staat om binnen die grenzen tandheelkundige zorg uit te kunnen voeren. Dit alles is mogelijk door de aanwezige equipment, maar vooral door de mensen die op de praktijk werken, hart voor de zaak en hart voor de tandheelkunde. Ik hoop hier nog jaren met plezier te kunnen werken.

BIG-nummer: 59024536102

Ook deel uit maken van ons team?