Gnathologie

De gnathologie omvat het behandelen van kaakgewrichtsproblemen.

Dit omvat:

1. pijn- en functiestoornissen van de kauwspieren en het kaakgewricht
2. gezichts-pijnklachten
3. slaapstoornissen waarbij kortdurende ademhalingsproblemen optreden
4. gebitsslijtage
5. knarsen en klemmen

Een succesvolle behandeling vraagt soms om adequate samenwerking met andere disciplines zoals fysiotherapie.

Patiënten die zich bij ons melden met klachten in het kaakgewricht, hebben meestal last van moeheid of pijn rond het kaakgewricht en/of de kauwspieren. Vaak hebben zij ook hoofd- en nekpijn, overgevoelige of zelfs pijnlijke tanden en kiezen, knappende kaakgewrichten of slijtage aan het gebit.

De meeste klachten worden veroorzaakt of versterkt door bepaalde mondgewoontes die schadelijk zijn voor de mond en omliggende spieren en gewrichten. Wij noemen dat parafuncties.

Wat zijn parafuncties?
Parafuncties zijn alle extra activiteiten van de mond naast de normale functies zoals kauwen, slikken en spreken. Parafuncties veroorzaken vaak een overbelasting van de tanden en kiezen, spieren en gewrichten. Vooral als er klachten bestaan is een eerste doel om de parafuncties te verminderen zodat er een natuurlijk herstel mogelijk kan worden.

Welke parafuncties zijn er?
De meest voorkomende zijn:

1. Klemmen en knarsen.
2. Persen van de tong tegen de tanden of zuigen op lippen en wang. Lipbijten of spelen met de tong.
3. Nagelbijten of op voorwerpen (bijv. pennen) bijten.
4. Overmatig kauwgom kauwen.
5. Spelen met kunstgebit.

Pijn en slijtage door parafunctie
De krachten die op het gebit en de kaken worden uitgeoefend kunnen enorm groot zijn. De kauwspieren behoren tot de sterkste spieren van ons lichaam. Geen wonder dat het kauwstelsel zwaar belast wordt door overactiviteit. Ook de tong is soms de boosdoener. Met de tong kan de rij voortanden van de plaats worden geduwd. Door het vacuümzuigen met de tong kunnen nekklachten ontstaan. Bij klemmen en knarsen worden spieren rond de slaap overbelast, dit geeft bij veel mensen aan leiding tot hoofdpijnklachten. Vaak en langdurig klemmen kan leiden tot kiespijn. Uiteraard kunnen deze activiteiten ook leiden tot versnelde slijtage van het gebit. Ook problemen met een prothese worden door parafuncties verergerd.

Afleren van parafuncties
Als je klachten wilt verminderen moet de oorzaak daarvan aangepakt worden. Vaak heeft men helemaal niet in de gaten dat men afwijkende mondgewoonten heeft. Een bijkomend probleem is dat parafuncties versterkt kunnen worden door spanning, verhoogde concentratie en emotionele opwinding. Een bewustwording van de mondgewoonten is een eerste doel.

Therapie
Bij het eerste consult wordt uitgebreid gesproken over de klachten en mogelijke oorzaken. Daarna volgt meestal een inspectie van het gebit op tekenen van overmatige slijtage en worden spiergroepen en kaakgewrichten op overbelasting gecontroleerd.

Afleren van mondgewoonten onder begeleiding van een fysiotherapeut en het kunnen uitvoeren van ontspanningsoefeningen is vervolgens een mogelijkheid.

Vaak vervaardigen wij bij mensen die in de slaap knarsen en/of klemmen een zogenaamde opbeetplaat. Die wordt ook wel spalk of splint genoemd.

Doel van de opbeetplaat
Een opbeetplaat heeft een aantal mogelijke functies:

Het beschermen van uw gebit, het voorkomt slijtage.
Het bewust maken van gewoonten.
Het laten ontspannen van kauwspieren.
Het ondersteunen van het kaakgewricht.
Het ontdekken van de echte rustpositie van de kaak.

Het dragen van de opbeetplaat
Afhankelijk van de klachten en het doel kan het variëren van delen van de dag tot 24 uur per dag. Het doel is in ieder geval om het aantal uren dat de opbeetplaat gedragen wordt op den duur tot een minimum te beperken.

Het is vrijwel altijd zo dat na de therapie de patiënt precies weet hoe er met de klachten moet worden omgegaan, als ze zich mogelijk weer voordoen. Het is belangrijk dat door de behandeling een bewustzijn ontstaat van het ontstaan van de klachten.