Gewoon Gaaf

Vanaf januari 2020 doet TCM mee met het Gewoon Gaaf programma (Ivoren Kruis).

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

Het proefschrift met de vertaalde titel ‘Optimaliseren van mondgezondheid; op weg naar een geïndividualiseerde, (kosten) effectieve mondzorg’ geeft een beschrijving van de Non-Operative Caries Treatment and Prevention (NOCTP)-methode. NOCTP is de officiële naam van de Nexø-methode (Denemarken). Uit het proefschrift van dr. Erik Vermaire blijkt dat de NOCTP-strategie bijna 70% minder caviteiten geeft bij kinderen ten opzichte van de controlegroep.

In Nederland is de NOCTP door het Ivoren Kruis overgenomen en heeft de naam “Gewoon Gaaf” gekregen.

Het kan zijn dat uw kind door uw tandarts wordt verwezen naar de preventie-assistente in verband met het “Gewoon Gaaf” programma.

Het team van Tandheelkundig Centrum Molenvliet

Gewoon Gaaf